آنجا که تمامی سپیدی ست و آبی آسمانی..همانجا من در من دوباره زاده می شود..

/ 0 نظر / 13 بازدید