پوسته ایی از سنگ به دور حباب نازک جان می پیچید.. برای گاه هایی که درد می کوبد..

/ 0 نظر / 10 بازدید